W3Schools.com
THE WORLD'S LARGEST WEB DEVELOPER SITE
HTMLCSSJAVASCRIPTSQLPHPBOOTSTRAPJQUERYANGULARXML
 

HTML Color Picker


Get darker/lighter shades of any color.


Pick a Color:

colormap#003366#336699#3366CC#003399#000099#0000CC#000066#006666#006699#0099CC#0066CC#0033CC#0000FF#3333FF#333399#669999#009999#33CCCC#00CCFF#0099FF#0066FF#3366FF#3333CC#666699#339966#00CC99#00FFCC#00FFFF#33CCFF#3399FF#6699FF#6666FF#6600FF#6600CC#339933#00CC66#00FF99#66FFCC#66FFFF#66CCFF#99CCFF#9999FF#9966FF#9933FF#9900FF#006600#00CC00#00FF00#66FF99#99FFCC#CCFFFF#CCCCFF#CC99FF#CC66FF#CC33FF#CC00FF#9900CC#003300#009933#33CC33#66FF66#99FF99#CCFFCC#FFFFFF#FFCCFF#FF99FF#FF66FF#FF00FF#CC00CC#660066#336600#009900#66FF33#99FF66#CCFF99#FFFFCC#FFCCCC#FF99CC#FF66CC#FF33CC#CC0099#993399#333300#669900#99FF33#CCFF66#FFFF99#FFCC99#FF9999#FF6699#FF3399#CC3399#990099#666633#99CC00#CCFF33#FFFF66#FFCC66#FF9966#FF6666#FF0066#CC6699#993366#999966#CCCC00#FFFF00#FFCC00#FF9933#FF6600#FF5050#CC0066#660033#996633#CC9900#FF9900#CC6600#FF3300#FF0000#CC0000#990033#663300#996600#CC3300#993300#990000#800000#993333
 

Or Enter a Color:

Wrong Input

Or Use HTML5:Selected Color:

Shades:

Hex:

 #000000
 #050E09
 #091C11
 #0E2A1A
 #123823
 #17462C
 #1C5334
 #20613D
 #256F46
 #297D4E
 #2E8B57
#439768
#58A279
#6DAE89
#82B99A
#96C5AB
#ABD1BC
#C0DCCD
#D5E8DD
#EAF3EE
#FFFFFF